farnosť Žemberovce

Rozpis služieb na vianočné obdobie

24.12.2012 17:00

25. 12. 2012 omša vo svätej noci: R: Dnes sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán. (Ž 96) /E. Mikulová/

25. 12.  omša vo dne: R: Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. (Ž 98) /M. Miedzga/

26. 12. sv. Štefana: R: Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha. (Ž 31) /E. Mikulová/

30. 12. sv. rodiny: R: Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome, Pane. (Ž 84) /V. Mikulová/ 

31. 12. posledný deň v roku: R: Tešte sa, nebesia a plesaj zem. (Ž 96) /L. Rudnayová/


1. 1.  2013 Panny Márie Bohorodičky: R: Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás. (Ž 67) /M. Miedzga/

6. 1. Zjavenie Pána: R. Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta. (Ž 72) /L. Rudnayová/

13. 1. Krst Krista Pána: R: Dobroreč duša moja Pánovi; je nesmierne veľký. (Ž 104) /V. Mikulová/

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.