farnosť Žemberovce

Rozpis služieb na veľkonočné sviatky

28.03.2013 16:10

Zelený štvrtok -  sv. omša o 18:00
R. Tento kalich dobrorečenia je účasťou na Kristovej krvi. (Ž 116) /Z. Vojteššáková/

Veľký piatok - obrady o 15:00
R: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. (Ž 31) /Z. Vojteššáková/

Veľkonočná vigília o 21:00
1. R: Pane, zošli svojho ducha a obnov tvárnosť zeme. (Ž 104) /D. Kopačková/
2. R: Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. (Ž 16) /M. Daniš/
3. R: Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil. (Ex 15) /Z. Vojteššáková/
4. R: Budem ťa, Pane oslavovať, že si ma vyslobodil. (Ž 30) /L. Rudnayová/
5. R: Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy. (Iz 12) /Z. Vojteššáková/
6: R: Pane, ty máš slová večného života. (Ž 19) /V. Mikulová/
7. R: Bože, stvor vo mne srdce čisté. (Ž 51) /M. Miedzga/

Veľkonočná nedeľa o 11:00

R: Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja. (Ž 118) /D. Kopačková/
 

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.