farnosť Žemberovce

Nedeľa Najsv. Trojice

26.05.2013 11:00

R: Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi. (Ž 8) /organistka/

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.