farnosť Žemberovce

9.sept. - Najsvätejšieho mena Panny Márie - titul farského chrámu

02.09.2012 18:43

R: Srdce mi plesá v mojom Bohu. (1 Sam 2) - M. Miedzga

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.