farnosť Žemberovce

19. nedeľa cez rok C

11.08.2013 11:00

R: Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo. (Ž 33) /D. Kopačková/

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.